ONNISTUNUT RAKENNUSPROJEKTI

Onnistunut lopputulos rakennusprojektissa koostuu monista eri tekijöistä. Näitä ovat mm. :
- ammattitaitoinen suunnittelu
- ammattitaitoinen työn toteutus
- rakentamisen valvonta
- yhteistyö rakennuttajan, eri alojen suunnittelijoiden sekä työn toteuttajien kesken


Ennen rakennusprojektin aloittamista on rakennushankkeeseen ryhtyvän tärkeää laatia sopimukset kaikkien hankkeen osapuolten kanssa. Olkoon kyse vaikka pienestä kylpyhuoneremontista on kirjallinen sopimus tärkeä. Sopimuksessa ja sen liitteissä kuvataan tarkasti eri osapuolten vastuut ja velvoitteet, käytettävät materiaalit, aikataulu jne.


VOIMAA TULEVAISUUDEN TALOUSELÄMÄÄN JA ESTEETÖNTÄ SUUNNITTELUA


Insinööritoimisto H.Eskelinen on palkittu vuonna 2012 Suomen Vahvimmat 2012-sertifikaatilla yrityksenä, joka luo voimaa tulevaisuuden talouselämään.

Myös Kotkan kaupungin vammaisneuvosto ja esteetön Kotka -työryhmä on myöntänyt Kunniakirjan H.Eskelinen Oy:lle kiitoksena Medituuli-kiinteistön suunnittelemisesta esteettömäksi ja saavutettavaksi.