PROJEKTINJOHTOPALVELUT

Projektinjohtopalvelussa (PJP) konsultti johtaa rakennushanketta sekä vastaa myös työmaan johtamisesta. Rakennustyön ja koko projektin johtaminen suoritetaan konsulttityönä ilman pää-urakoitsijaa. Eli konsultti neuvottelee ja tekee hankinnat ja sopimukset tilaajan nimiin.

- Hanke toteutetaan hankintoina, joiden sopimukset tehdään tilaajan nimiin
- Projektin johto-organisaatio rakentuu tilaajan ja konsultin henkilöstöstä
- Konsultti vastaa rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuksista, asettaa työmaalle työnjohdon ja toimii kohteen päätoteuttajana
- Tilaajalla säilyy päätösvalta koko hankkeen ajan

Projektinjohtorakentaminen on usein tehokkain ja taloudellisin hankkeiden toteutusmuoto ja sopii hankkeisiin, joissa aikataulun ja nopean aloittamisen merkitys on tärkeää. 
As Oy Karhulan Oravankatu 3-5
 
Lappeenrannan Tennishalli Oy